ورود 16 هواپیمای جدید به ناوگان هوایی

ورود 16 هواپیمای جدید به ناوگان هوایی
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: امسال و سال آینده ۱۶ هواپیما وارد ناوگان هوایی کشور خواهد شد.

ورود 16 هواپیمای جدید به ناوگان هوایی

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: امسال و سال آینده ۱۶ هواپیما وارد ناوگان هوایی کشور خواهد شد.
ورود 16 هواپیمای جدید به ناوگان هوایی

فروش بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس