وزیر صنعت: باید مونتاژکاری را فراموش کنیم

وزیر صنعت: باید مونتاژکاری را فراموش کنیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت‌های به وجود آمده پس از اجرایی شدن برجام برای مشارکت‌ طرف‌های ایرانی با سرمایه‌گذاران خارجی اظهار کرد: مشارکت و ارتقای توانایی‌های داخلی، بخشی از اولویت‌های اصلی این حوزه هستند که بر مبنای ارتقای توان داخلی اهمیت زیادی دارد؛ از این‌رو باید در این شرایط مونتاژ را فراموش کنیم.

وزیر صنعت: باید مونتاژکاری را فراموش کنیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت‌های به وجود آمده پس از اجرایی شدن برجام برای مشارکت‌ طرف‌های ایرانی با سرمایه‌گذاران خارجی اظهار کرد: مشارکت و ارتقای توانایی‌های داخلی، بخشی از اولویت‌های اصلی این حوزه هستند که بر مبنای ارتقای توان داخلی اهمیت زیادی دارد؛ از این‌رو باید در این شرایط مونتاژ را فراموش کنیم.
وزیر صنعت: باید مونتاژکاری را فراموش کنیم

فروش بک لینک

خبرگزاری اصفحان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس