وضعیت عرضه گوشت قرمز در آستانه رمضان

وضعیت عرضه گوشت قرمز در آستانه رمضان
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران با بیان اینکه مشکلی در عرضه دام و گوشت قرمز در آستانه ماه مبارک رمضان نداریم، گفـت: در طرح خرید توافقی شیرخام سالانه حدود ۳۶۰ هزارتن شیرمازاد جمع آوری می‌شود.

وضعیت عرضه گوشت قرمز در آستانه رمضان

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران با بیان اینکه مشکلی در عرضه دام و گوشت قرمز در آستانه ماه مبارک رمضان نداریم، گفـت: در طرح خرید توافقی شیرخام سالانه حدود ۳۶۰ هزارتن شیرمازاد جمع آوری می‌شود.
وضعیت عرضه گوشت قرمز در آستانه رمضان

دانلود موزیک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس