ویدال: این نسل شیلی استثنایی است

ویدال: این نسل شیلی استثنایی است
آرتورو ویدال، هافبک تیم ملی شیلی پس از قهرمانی تیمش در کوپا آمه‌ریکا به تمجید از هم تیمی‌هایش که دو دوره متوالی قهرمان این جام شده اند پرداخت.

ویدال: این نسل شیلی استثنایی است

آرتورو ویدال، هافبک تیم ملی شیلی پس از قهرمانی تیمش در کوپا آمه‌ریکا به تمجید از هم تیمی‌هایش که دو دوره متوالی قهرمان این جام شده اند پرداخت.
ویدال: این نسل شیلی استثنایی است

خبرگذاری خوزستان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس