ویرانی احساسی مسی پس از شکست(عکس)

ویرانی احساسی مسی پس از شکست(عکس)
لیونل مسی پس از شکست در فینال کوپا امه ریکا و از دست رفتن جام برای آرژانتین، به شکلی که تاکنون ندیده بودیم منقلب شده و گریست. اشک های مسی پس از سومین شکست متوالی در فینال ها برای هوادارانش بسیار دردناک بود.

ویرانی احساسی مسی پس از شکست(عکس)

لیونل مسی پس از شکست در فینال کوپا امه ریکا و از دست رفتن جام برای آرژانتین، به شکلی که تاکنون ندیده بودیم منقلب شده و گریست. اشک های مسی پس از سومین شکست متوالی در فینال ها برای هوادارانش بسیار دردناک بود.
ویرانی احساسی مسی پس از شکست(عکس)

سایت خبری زندگی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس