پاریس سن ژرمن فاتح سوپرکاپ فرانسه شد

پاریس سن ژرمن فاتح سوپرکاپ فرانسه شد
 پاری سن ژرمن با پیروزی 4 بر یک مقابل لیون فاتح دیدار سوپرکاپ فرانسه شد.

پاریس سن ژرمن فاتح سوپرکاپ فرانسه شد

 پاری سن ژرمن با پیروزی 4 بر یک مقابل لیون فاتح دیدار سوپرکاپ فرانسه شد.
پاریس سن ژرمن فاتح سوپرکاپ فرانسه شد

مدرسه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس