پایان مخلوق دولت محمود احمدی‌ نژاد

پایان مخلوق دولت محمود احمدی‌ نژاد
ارز مبادله‌ای در حال پیوستن به تاریخ است. این ارز که مخلوق دولت احمدی‌نژاد بود، حالا به دست دولت روحانی در حال پیوستن به تاریخ است.

پایان مخلوق دولت محمود احمدی‌ نژاد

ارز مبادله‌ای در حال پیوستن به تاریخ است. این ارز که مخلوق دولت احمدی‌نژاد بود، حالا به دست دولت روحانی در حال پیوستن به تاریخ است.
پایان مخلوق دولت محمود احمدی‌ نژاد

بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس