پایان گروگان گیری در پاسگاه پلیس «ایروان»

پایان گروگان گیری در پاسگاه پلیس «ایروان»

افراد مسلح روز یکشنبه (10 مرداد) یک روز پس از آنکه پلیس تهدید کرد به این پاسگاه حمله می‌کند سلاح خود را به زمین گذاشتند و تسلیم شدند.«سرویس امنیت ملی ارمنستان» در بیانیه‌ای اعلام کرد: «عملیات ضد تروریستی نیروهای امنیتی پس از آنکه اعضای این گروه مسلح سلاح خود را تحویل دادند و تسلیم مأموران امنیتی شدند پایان یافته است.»در ادامه این بیانیه آمده است 20 «تروریست» دستگیر شدند و این پاسگاه پلیس به طور کامل آزاد شده است. سخنگوی وزارت بهداشت ارمنستان پیشتر از آزادی 2 گروگان باقی‌مانده که هر دو پزشک بودند خبر داده بود.هر چند دو مأمور پلیس در این گروگان‌گیری کشته شدند اما افراد مسلح ادعا می‌کنند یکی از این مأموران ممکن است به اشتباه هدف تک تیراندازان پلیس قرار گرفته باشد و کارکنان پزشکی گروگان گرفته شده نیز به خواست خودشان برای مداوای مجروحان در این پاسگاه باقی مانده بودند.این گروه مسلح پیش از تسلیم شدن با انتشار بیانیه‌ای از آمادگی خود برای تحویل دادن سلاحها خبر داد. در ادامه این بیانیه آمده است: «ما از زندان به مبارزه خود ادامه می‌دهیم. ما باور داریم که به هدف‌مان رسیده‌ایم: ما جرقه‌ای شدیم که به مردم اجازه داد به پا خیزند و (بنابراین) خونریزی دیگر معنایی نخواهد داشت.»از زمان تصرف این ساختمان پلیس و گروگان‌گیری که 27 تیر آغاز شد چندین اعتراض ضد دولتی در حمایت از گروگان‌گیران در ایروان برگزار شده است. این افراد مسلح آزادی جیرار سفیلیان، فرمانده ارتش و از مخالفان سیاسی در ارمنستان را خواستار شده بودند.سفیلیان 31 خرداد به اتهام توطئه برای تصرف ساختمان‌های دولتی و مقر رادیو- تلویزیون و همچنین داشتن سلاح غیرقانونی در ایروان دستگیر شد و در حبس به سر می‌برد.سفیلیان از مخالفان سرژ سرگیسیان، رییس جمهور ارمنستان است که از سال 2008 هدایت این کشور را به عهده دارد.

پایان گروگان گیری در پاسگاه پلیس «ایروان»

افراد مسلح روز یکشنبه (10 مرداد) یک روز پس از آنکه پلیس تهدید کرد به این پاسگاه حمله می‌کند سلاح خود را به زمین گذاشتند و تسلیم شدند.«سرویس امنیت ملی ارمنستان» در بیانیه‌ای اعلام کرد: «عملیات ضد تروریستی نیروهای امنیتی پس از آنکه اعضای این گروه مسلح سلاح خود را تحویل دادند و تسلیم مأموران امنیتی شدند پایان یافته است.»در ادامه این بیانیه آمده است 20 «تروریست» دستگیر شدند و این پاسگاه پلیس به طور کامل آزاد شده است. سخنگوی وزارت بهداشت ارمنستان پیشتر از آزادی 2 گروگان باقی‌مانده که هر دو پزشک بودند خبر داده بود.هر چند دو مأمور پلیس در این گروگان‌گیری کشته شدند اما افراد مسلح ادعا می‌کنند یکی از این مأموران ممکن است به اشتباه هدف تک تیراندازان پلیس قرار گرفته باشد و کارکنان پزشکی گروگان گرفته شده نیز به خواست خودشان برای مداوای مجروحان در این پاسگاه باقی مانده بودند.این گروه مسلح پیش از تسلیم شدن با انتشار بیانیه‌ای از آمادگی خود برای تحویل دادن سلاحها خبر داد. در ادامه این بیانیه آمده است: «ما از زندان به مبارزه خود ادامه می‌دهیم. ما باور داریم که به هدف‌مان رسیده‌ایم: ما جرقه‌ای شدیم که به مردم اجازه داد به پا خیزند و (بنابراین) خونریزی دیگر معنایی نخواهد داشت.»از زمان تصرف این ساختمان پلیس و گروگان‌گیری که 27 تیر آغاز شد چندین اعتراض ضد دولتی در حمایت از گروگان‌گیران در ایروان برگزار شده است. این افراد مسلح آزادی جیرار سفیلیان، فرمانده ارتش و از مخالفان سیاسی در ارمنستان را خواستار شده بودند.سفیلیان 31 خرداد به اتهام توطئه برای تصرف ساختمان‌های دولتی و مقر رادیو- تلویزیون و همچنین داشتن سلاح غیرقانونی در ایروان دستگیر شد و در حبس به سر می‌برد.سفیلیان از مخالفان سرژ سرگیسیان، رییس جمهور ارمنستان است که از سال 2008 هدایت این کشور را به عهده دارد.

پایان گروگان گیری در پاسگاه پلیس «ایروان»

تلگرام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس