پای برنج پاکستانی به ایران باز شد

پای برنج پاکستانی به ایران باز شد
اتحادیه صادر کنندگان برنج پاکستان تصمیم گرفته است با هدف افزایش صادرات برنج به ایران به رقم ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن دفاتر خود در تهران و مشهد را دایر کنند.

پای برنج پاکستانی به ایران باز شد

اتحادیه صادر کنندگان برنج پاکستان تصمیم گرفته است با هدف افزایش صادرات برنج به ایران به رقم ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن دفاتر خود در تهران و مشهد را دایر کنند.
پای برنج پاکستانی به ایران باز شد

بک لینک رنک 5

bluray movie download

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس