پرتابگر آمریکایی در پرتاب وزنه به مدال طلا رسید

پرتابگر آمریکایی در پرتاب وزنه به مدال طلا رسید
در ادامه مسابقات المپیک 2016 کروزر موفق شد در پرتاب وزنه مدال سی و سوم را برای آمریکا به ارمغان بیاورد.

پرتابگر آمریکایی در پرتاب وزنه به مدال طلا رسید

در ادامه مسابقات المپیک 2016 کروزر موفق شد در پرتاب وزنه مدال سی و سوم را برای آمریکا به ارمغان بیاورد.
پرتابگر آمریکایی در پرتاب وزنه به مدال طلا رسید

تکست آهنگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس