پرسپولیس بازیکنان را بزرگ می‌کند

پرسپولیس بازیکنان را بزرگ می‌کند

محمد زادمهر  درباره جدایی مهدی طارمی و رامین رضاییان از باشگاه پرسپولیس، اظهار کرد: در این زمینه  بهترین صحبت را برانکو ایوانکوویچ مطرح  کرد که گفت ای کاش این دو بازیکن کاری می‌کردند که باشگاه برایشان یک خداحافظی با شکوه برگزار کند. به نظر من بهتر بود تصمیم‌گیری درستی می‌کردند و تیم بهتری را برای بازی انتخاب می‌کردند. این که یک بازیکن از ایران بخواهد به لیگ ترکیه برود و در تیم دوازدهم آنجا بازی کند به نظر من مناسب نیست. وی افزود: آنها باید بدانند که این باشگاه پرسپولیس است که بازیکنان را بزرگ می‌کند نه این که بازیکن باشگاه پرسپولیس را بزرگ کند و به این باشگاه شخصیت بدهند. مطمئن باشید پرسپولیس متکی به یک یا دو بازیکن نیست که با رفتن آنها دچار مشکل شود. عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس ، ادامه‌ داد: مسلما برانکو ایوانکوویچ جایگزین مناسبی برای این دو بازیکن خواهد داشت و در طول فصل از نظر بازیکن مشکلی نخواهد داشت. مهم این است که تیم نتیجه‌ بگیرد که این اتفاق رخ می‌دهد.

پرسپولیس بازیکنان را بزرگ می‌کند

محمد زادمهر  درباره جدایی مهدی طارمی و رامین رضاییان از باشگاه پرسپولیس، اظهار کرد: در این زمینه  بهترین صحبت را برانکو ایوانکوویچ مطرح  کرد که گفت ای کاش این دو بازیکن کاری می‌کردند که باشگاه برایشان یک خداحافظی با شکوه برگزار کند. به نظر من بهتر بود تصمیم‌گیری درستی می‌کردند و تیم بهتری را برای بازی انتخاب می‌کردند. این که یک بازیکن از ایران بخواهد به لیگ ترکیه برود و در تیم دوازدهم آنجا بازی کند به نظر من مناسب نیست. وی افزود: آنها باید بدانند که این باشگاه پرسپولیس است که بازیکنان را بزرگ می‌کند نه این که بازیکن باشگاه پرسپولیس را بزرگ کند و به این باشگاه شخصیت بدهند. مطمئن باشید پرسپولیس متکی به یک یا دو بازیکن نیست که با رفتن آنها دچار مشکل شود. عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس ، ادامه‌ داد: مسلما برانکو ایوانکوویچ جایگزین مناسبی برای این دو بازیکن خواهد داشت و در طول فصل از نظر بازیکن مشکلی نخواهد داشت. مهم این است که تیم نتیجه‌ بگیرد که این اتفاق رخ می‌دهد.

پرسپولیس بازیکنان را بزرگ می‌کند

اکانت تست کریو 5 دقیقه

مهارت برتر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس