پرسپولیس با ابروباد و مه خورشید گل زد!

پرسپولیس با ابروباد و مه خورشید گل زد!
سیدمحسن حسینی مدافع گسترش می‌گوید گل پرسپولیس به صورت اتفاقی رقم خورده است.

پرسپولیس با ابروباد و مه خورشید گل زد!

سیدمحسن حسینی مدافع گسترش می‌گوید گل پرسپولیس به صورت اتفاقی رقم خورده است.
پرسپولیس با ابروباد و مه خورشید گل زد!

باران دانلود

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس