پرطرفدارترین خانه‌ها در تهران چند؟

پرطرفدارترین خانه‌ها در تهران چند؟
بر اساس آگهی‌های موجود برای خرید خانه‌های نوساز 60 تا 70مترمربع در تهران باید از متری 1.6 تا 17.5 میلیون تومان هزینه کرد.

پرطرفدارترین خانه‌ها در تهران چند؟

بر اساس آگهی‌های موجود برای خرید خانه‌های نوساز 60 تا 70مترمربع در تهران باید از متری 1.6 تا 17.5 میلیون تومان هزینه کرد.
پرطرفدارترین خانه‌ها در تهران چند؟

عکس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس