پزشکانی که بساز بفروش شدند!

پزشکانی که بساز بفروش شدند!
نتایج جدیدترین پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ نیروی شاغل در بازار کار ایران تنها ۱۷ نفر بر اساس استعدادها، توانمندی‌ها و علایق خود فعالیت حرفه‌ای داشته و مابقی روزمرگی می‌کنند.

پزشکانی که بساز بفروش شدند!

نتایج جدیدترین پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ نیروی شاغل در بازار کار ایران تنها ۱۷ نفر بر اساس استعدادها، توانمندی‌ها و علایق خود فعالیت حرفه‌ای داشته و مابقی روزمرگی می‌کنند.
پزشکانی که بساز بفروش شدند!

فستیوال فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس