پس از بنگر و ابراهیمی/ مدافع داماش هم تراکتوری شد

پس از بنگر و ابراهیمی/ مدافع داماش هم تراکتوری شد
تیم فوتبال تراکتورسازی، مدافع تیم لیگ یکی داماش گیلان را به خدمت گرفت.

پس از بنگر و ابراهیمی/ مدافع داماش هم تراکتوری شد

تیم فوتبال تراکتورسازی، مدافع تیم لیگ یکی داماش گیلان را به خدمت گرفت.
پس از بنگر و ابراهیمی/ مدافع داماش هم تراکتوری شد

خبر جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس