پنالتی گریزمان و حسرت اتلتیکویی ها(عکس)

پنالتی گریزمان و حسرت اتلتیکویی ها(عکس)
دیدار رئال و اتلتیکو در فینال لیگ قهرمانان تا دقیقه 73 با یک گل به سود رئال در جریان است اما این نتیجه می توانست 1-1 مساوی باشد اگر گریزمان دقیقه 47 پنالتی خود را گل می کرد. او پنالتی اش را به تیر زد تا آه از نهاد هواداران اتلتیکو بلند شود.

پنالتی گریزمان و حسرت اتلتیکویی ها(عکس)

دیدار رئال و اتلتیکو در فینال لیگ قهرمانان تا دقیقه 73 با یک گل به سود رئال در جریان است اما این نتیجه می توانست 1-1 مساوی باشد اگر گریزمان دقیقه 47 پنالتی خود را گل می کرد. او پنالتی اش را به تیر زد تا آه از نهاد هواداران اتلتیکو بلند شود.
پنالتی گریزمان و حسرت اتلتیکویی ها(عکس)

اخبار دنیای دیجیتال

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس