پوتین: غرب از تروریست‌ها در سوریه برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند

پوتین: غرب از تروریست‌ها در سوریه برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند
رئیس‌جمهوری روسیه با انتقاد از اقدامات غرب در سوریه تأکید کرد: «کشورهای غربی از تروریست‌ها در سوریه برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند.»

پوتین: غرب از تروریست‌ها در سوریه برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس