پورموسوی: باخت را به گردن می گیرم

پورموسوی: باخت را به گردن می گیرم
سید سیروس پورموسوی می گوید سپاهان در بازی امروز در تمام بخش‌ها متفاوت بود. آنها امروز گل‌های زیادی به ثمر رساندند و این نشان می‌دهد که در حمله خیلی بهتر بودند.

پورموسوی: باخت را به گردن می گیرم

سید سیروس پورموسوی می گوید سپاهان در بازی امروز در تمام بخش‌ها متفاوت بود. آنها امروز گل‌های زیادی به ثمر رساندند و این نشان می‌دهد که در حمله خیلی بهتر بودند.
پورموسوی: باخت را به گردن می گیرم

موبایل دوستان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس