پیروانی در اردوی تیم ملی! (عکس)

پیروانی در اردوی تیم ملی! (عکس)
افشین پیروانی که به دلیل کمر درد تیم ملی را در سفر به مقدونیه همراهی نکرد با استفاده از فرصت در اردوی تیم ملی جوانان حاضر شد.

پیروانی در اردوی تیم ملی! (عکس)

افشین پیروانی که به دلیل کمر درد تیم ملی را در سفر به مقدونیه همراهی نکرد با استفاده از فرصت در اردوی تیم ملی جوانان حاضر شد.
پیروانی در اردوی تیم ملی! (عکس)

اسکای نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس