پیروزی مصدق‌پور و موسوی در شطرنج‌جوانان آسیا

پیروزی مصدق‌پور و موسوی در شطرنج‌جوانان آسیا
دو نماینده شطرنج ایران در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا روز چهارشنبه برای رسیدن به عنوان قهرمانی، آخرین دور مسابقات را برگزار خواهند کرد.

پیروزی مصدق‌پور و موسوی در شطرنج‌جوانان آسیا

دو نماینده شطرنج ایران در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا روز چهارشنبه برای رسیدن به عنوان قهرمانی، آخرین دور مسابقات را برگزار خواهند کرد.
پیروزی مصدق‌پور و موسوی در شطرنج‌جوانان آسیا

فروش بک لینک

دانلود موزیک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس