پیشنهاد 70 میلیونی ناپولی برای ایکاردی

پیشنهاد 70 میلیونی ناپولی برای ایکاردی
گاتزتا دلو اسپورت مدعی شد که باشگاه ناپولی پیشنهادی 70 میلیونی برای جذب مائورو ایکاردی ، مهاجم اینتر ارائه کرده است.

پیشنهاد 70 میلیونی ناپولی برای ایکاردی

گاتزتا دلو اسپورت مدعی شد که باشگاه ناپولی پیشنهادی 70 میلیونی برای جذب مائورو ایکاردی ، مهاجم اینتر ارائه کرده است.
پیشنهاد 70 میلیونی ناپولی برای ایکاردی

پایگاه خبری مبارز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس