پیش‌ بینی ایجاد 400 هزار شغل در سال 95

پیش‌ بینی ایجاد 400 هزار شغل در سال 95
یک کارشناس بازار کار تحقق وعده تک رقمی شدن نرخ بیکاری تا پایان سال 1395 را دور از انتظار دانست و پیش‌ بینی کرد تا پایان امسال 400 هزار شغل در کشور ایجاد شود.

پیش‌ بینی ایجاد 400 هزار شغل در سال 95

یک کارشناس بازار کار تحقق وعده تک رقمی شدن نرخ بیکاری تا پایان سال 1395 را دور از انتظار دانست و پیش‌ بینی کرد تا پایان امسال 400 هزار شغل در کشور ایجاد شود.
پیش‌ بینی ایجاد 400 هزار شغل در سال 95

اخبار دنیای دیجیتال

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس