پیش بازی؛ واتفورد – چلسی

پیش بازی؛ واتفورد – چلسی
چلسی برای کسب دومین پیروزی متوالی، باید به خانه واتفورد برود.

پیش بازی؛ واتفورد – چلسی

چلسی برای کسب دومین پیروزی متوالی، باید به خانه واتفورد برود.
پیش بازی؛ واتفورد – چلسی

روزنامه ایران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس