پیش بینی رشد اقتصاد در سال 95

پیش بینی رشد اقتصاد در سال 95
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با پیش بینی رشد اقتصاد در سال 95 گفت: بسیاری از منابع بین المللی رشد 4 تا 6 درصدی را برای اقتصاد ایران پیش بینی کرده اند و ما نیز امیدواریم این رقم تحقق یابد.

پیش بینی رشد اقتصاد در سال 95

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با پیش بینی رشد اقتصاد در سال 95 گفت: بسیاری از منابع بین المللی رشد 4 تا 6 درصدی را برای اقتصاد ایران پیش بینی کرده اند و ما نیز امیدواریم این رقم تحقق یابد.
پیش بینی رشد اقتصاد در سال 95

خبر دانشجویی

ترانه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس