پیگیری حقوق 234 میلیون تومانی مدیر بانکی

پیگیری حقوق 234 میلیون تومانی مدیر بانکی
به دنبال انتشار خبری با عنوان “مدیریت اشرافی سد راه اقتصاد مقاومتی، دغدغه معیشت مردم با حقوق 234 میلیون تومانی” که در تاریخ …

پیگیری حقوق 234 میلیون تومانی مدیر بانکی

به دنبال انتشار خبری با عنوان “مدیریت اشرافی سد راه اقتصاد مقاومتی، دغدغه معیشت مردم با حقوق 234 میلیون تومانی” که در تاریخ …
پیگیری حقوق 234 میلیون تومانی مدیر بانکی

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس