چالش بزرگ پیش روی زیزو/ یادداشت:ال کلاسیکو، زمانی برای اثبات زیدان

چالش بزرگ پیش روی زیزو/ یادداشت:ال کلاسیکو، زمانی برای اثبات زیدان
زین الدین زیدان از زمان حضورش روی نیمکت رئال از ژانویه رکورد خوبی به ثبت رسانده ولی سرمربی فرانسوی با سخت ترین چالش ممکن در نوکمپ روبرو خواهد شد و در این سه ماه به نظر کسی مطمئن نیست که او موفق خواهد بود.

چالش بزرگ پیش روی زیزو/ یادداشت:ال کلاسیکو، زمانی برای اثبات زیدان

زین الدین زیدان از زمان حضورش روی نیمکت رئال از ژانویه رکورد خوبی به ثبت رسانده ولی سرمربی فرانسوی با سخت ترین چالش ممکن در نوکمپ روبرو خواهد شد و در این سه ماه به نظر کسی مطمئن نیست که او موفق خواهد بود.
چالش بزرگ پیش روی زیزو/ یادداشت:ال کلاسیکو، زمانی برای اثبات زیدان

بک لینک
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس