چرا «تله فقر» در ایران زیاد است؟

چرا «تله فقر» در ایران زیاد است؟
آن‌گونه که سیاستگذاران اقتصادی کشور اعلام کرده‌اند، دولت در نظر دارد برنامه ششم توسعه را طوری به اجرا درآورد که رسیدن به رشد هشت‌ درصدی شرط کافی و اشتغال‌زا بودن آن شرط لازم باشد.

چرا «تله فقر» در ایران زیاد است؟

آن‌گونه که سیاستگذاران اقتصادی کشور اعلام کرده‌اند، دولت در نظر دارد برنامه ششم توسعه را طوری به اجرا درآورد که رسیدن به رشد هشت‌ درصدی شرط کافی و اشتغال‌زا بودن آن شرط لازم باشد.
چرا «تله فقر» در ایران زیاد است؟

پرشین موزیک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس