چرا روغن نباتی گران شد؟

چرا روغن نباتی گران شد؟
با وجود اینکه بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی طی سال‌های اخیر تورم روند کاهشی داشته و بالاخره تک رقمی شد و کاهش چهار ساله نرخ جهانی روغن خام، ستاد تنظیم بازار افزایش ۹ درصدی قیمت روغن را تصویب کرد.

چرا روغن نباتی گران شد؟

با وجود اینکه بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی طی سال‌های اخیر تورم روند کاهشی داشته و بالاخره تک رقمی شد و کاهش چهار ساله نرخ جهانی روغن خام، ستاد تنظیم بازار افزایش ۹ درصدی قیمت روغن را تصویب کرد.
چرا روغن نباتی گران شد؟

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس