چرخ چمنی – روایت ولز 2016 (عکس)

چرخ چمنی – روایت ولز 2016 (عکس)
در دیدارهای مهم، سرنوشت بازی را بازیکنانی رقم می زنند که از هوش بالایی برخوردارند و در بازی شب گذشته ولز- بلژیک، این کار را هال رابسون کانو انجام داد.

چرخ چمنی – روایت ولز 2016 (عکس)

در دیدارهای مهم، سرنوشت بازی را بازیکنانی رقم می زنند که از هوش بالایی برخوردارند و در بازی شب گذشته ولز- بلژیک، این کار را هال رابسون کانو انجام داد.
چرخ چمنی – روایت ولز 2016 (عکس)

خبر فرهنگیان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس