چشم‌انداز نرخ ارز در ماه‌های پیش رو

چشم‌انداز نرخ ارز در ماه‌های پیش رو
دکتر محمدحسین ادیب:
تعیین قیمت دلار در بازار از ۳ عامل میزان عرضه ارز، حجم نقدینگی و سرعت گردش نقدینگی تبعیت می‌کند.

چشم‌انداز نرخ ارز در ماه‌های پیش رو

دکتر محمدحسین ادیب:
تعیین قیمت دلار در بازار از ۳ عامل میزان عرضه ارز، حجم نقدینگی و سرعت گردش نقدینگی تبعیت می‌کند.
چشم‌انداز نرخ ارز در ماه‌های پیش رو

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس