چشم انداز جدید دانشگاه خوارزمی

به گزارش پرتال دانشگاهی و به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه خوارزمی، چهارمین نشست شورای زنان دانشگاه خوارزمی با حضور محمد علی سبحان اللهی رئیس دانشگاه، مهناز آذرنیا مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان، نسرین اکبری دبیر کمیسیون زنان خانۀ صنعت، معدن و تجارت و هیأت همراه، مرجان آقاجان زاده هوشیار عضو هیأت رئیسۀ اتاق مدیران زن کشور و نمایندگان زن دانشکده های مختلف دانشگاه برگزار شد.

رئیس دانشگاه خوارزمی مأموریت دانشگاه را تقویت نیروی انسانی و تولید علم درراستای رفع نیازهای جامعه در بخش آموزش و پژوهش عنوان کرد.

محمدعلی سبحان اللهی با ارائه گزارشی از پیشینۀ غنی دانشگاه در رشته های علوم پایه، ریاضیات، مأموریت دانشگاه را تقویت نیروی انسانی و تولید علم و درراستای رفع نیازهای جامعه در بخش آموزش و پژوهش عنوان کرد.
%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c
وی ارتباط دانشگاه با صنعت را مقولۀ بسیار مهم و پیچیده ای دانست که باید در سایۀ اعتماد صنعت به دانشگاه ها و جسارت دانشگاه ها در ورود به صنعت انجام شود.

رئیس دانشگاه خوارزمی ادامه داد: با توجه به اینکه بخش اعظم جمعیت دانشگاه در حوزه های دانشجویی و کارمندی را بانوان تشکیل می دهند، ارتباط فعالیت صنعتی آنان با دانشگاه، به نفع صنعت و جامعه است.

همچنین در این نشست محورهای انعقاد تفاهم نامۀ همکاری در زمینه های آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی مطرح و بررسی شد.

منبع:    اخبار دانشگاهها

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس