چمن نامناسب ورزشگاه فینال جام حذفی(عکس)

چمن نامناسب ورزشگاه فینال جام حذفی(عکس)
ورزشگاه نفت و گاز خرمشهر با وجود اینکه قرار است فردا شب به صورت رسمی افتتاح شود اما وضعیت چمن نامناسبی دارد.

چمن نامناسب ورزشگاه فینال جام حذفی(عکس)

ورزشگاه نفت و گاز خرمشهر با وجود اینکه قرار است فردا شب به صورت رسمی افتتاح شود اما وضعیت چمن نامناسبی دارد.
چمن نامناسب ورزشگاه فینال جام حذفی(عکس)

عکس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس