چین در تعداد سینماها از آمریکا سبقت می گیرد

چین در تعداد سینماها از آمریکا سبقت می گیرد

«ژنگ مائوجون» رییس سازمان سالن‌های سینمای چین گفت: در چین روزانه ۲۱ سالن سینما ساخته می‌شود و تعداد ۸۰۰۰۰ هزار سالن کفاف جمعیت چین را می‌دهد.

چین در تعداد سینماها از آمریکا سبقت می گیرد

«ژنگ مائوجون» رییس سازمان سالن‌های سینمای چین گفت: در چین روزانه ۲۱ سالن سینما ساخته می‌شود و تعداد ۸۰۰۰۰ هزار سالن کفاف جمعیت چین را می‌دهد.

چین در تعداد سینماها از آمریکا سبقت می گیرد

تلگرام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس