ژاوی: ایتالیا همیشه حریف سختی برای اسپانیا بوده

ژاوی: ایتالیا همیشه حریف سختی برای اسپانیا بوده
ژاوی هرناندز، اسطوره فوتبال اسپانیا عنوان کرد که این تیم همیشه از تقابل با ایتالیا می‌ترسیده است.

ژاوی: ایتالیا همیشه حریف سختی برای اسپانیا بوده

ژاوی هرناندز، اسطوره فوتبال اسپانیا عنوان کرد که این تیم همیشه از تقابل با ایتالیا می‌ترسیده است.
ژاوی: ایتالیا همیشه حریف سختی برای اسپانیا بوده

باران فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس