ژاپن برابر تیم دوم فرانسه پیروز شد

ژاپن برابر تیم دوم فرانسه پیروز شد
تیم ملی والیبال ژاپن در آخرین بازی رقابتهای انتخابی المپیک مقابل فرانسه به برتری دست یافت.

ژاپن برابر تیم دوم فرانسه پیروز شد

تیم ملی والیبال ژاپن در آخرین بازی رقابتهای انتخابی المپیک مقابل فرانسه به برتری دست یافت.
ژاپن برابر تیم دوم فرانسه پیروز شد

wolrd press news

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس