ژاکا در آستانه پیوستن به آرسنال

ژاکا در آستانه پیوستن به آرسنال
هافبک ارزشمند سوئیسی باشگاه بروسیا مونشن گلادباخ امروز وارد لندن شد تا با انجام تست های پزشکی باشگاه آرسنال، یک قدم دیگر برای پیوستن به جمع توپچی ها نزدیک تر شود.

ژاکا در آستانه پیوستن به آرسنال

هافبک ارزشمند سوئیسی باشگاه بروسیا مونشن گلادباخ امروز وارد لندن شد تا با انجام تست های پزشکی باشگاه آرسنال، یک قدم دیگر برای پیوستن به جمع توپچی ها نزدیک تر شود.
ژاکا در آستانه پیوستن به آرسنال

عکس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس