کارخانه قند ورامین بطور کامل تعطیل شد

کارخانه قند ورامین بطور کامل تعطیل شد
در پی ادامه بحران مالی در کارخانه قند ورامین ، این واحد صنعتی به طور کامل تعطیل شد و حدود 285 کارگر رسمی و قرار دادی آن بیکار شدند.

کارخانه قند ورامین بطور کامل تعطیل شد

در پی ادامه بحران مالی در کارخانه قند ورامین ، این واحد صنعتی به طور کامل تعطیل شد و حدود 285 کارگر رسمی و قرار دادی آن بیکار شدند.
کارخانه قند ورامین بطور کامل تعطیل شد

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 4

bluray movie download

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس