کارفرمای دست و دلباز چینی

کارفرمای دست و دلباز چینی
کارفرمای دست و دلباز چینی، هزاران کارمند خود را با هزینه شخصی برای سفر به خارج از کشور فرستاد.
۱۰:۴۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۹ اردیبهشت


کارفرمای دست و دلباز چینی

کارفرمای دست و دلباز چینی، هزاران کارمند خود را با هزینه شخصی برای سفر به خارج از کشور فرستاد.
۱۰:۴۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۹ اردیبهشت


کارفرمای دست و دلباز چینی

بک لینک قوی

عکس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس