کارمزد فروش اقساطی مسکن نصف شد

کارمزد فروش اقساطی مسکن نصف شد
مدیرعامل بانک مسکن گفت: بر اساس مصوبه بانک مرکزی نرخ کارمزد تضمین فروش اقساطی مسکن را که ۵ درصد بود به ۲.۳ درصد کاهش دادیم.

کارمزد فروش اقساطی مسکن نصف شد

مدیرعامل بانک مسکن گفت: بر اساس مصوبه بانک مرکزی نرخ کارمزد تضمین فروش اقساطی مسکن را که ۵ درصد بود به ۲.۳ درصد کاهش دادیم.
کارمزد فروش اقساطی مسکن نصف شد

یوزر و پسورد نود 32

باران فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس