کارمندان در ونزوئلا فقط 2 روز کار می کنند!

کارمندان در ونزوئلا فقط 2 روز کار می کنند!
ونزوئلا برای مقابله با کمبود برق، روزهای کاری در هفته را به 2 روز در هفته کاهش داد.

کارمندان در ونزوئلا فقط 2 روز کار می کنند!

ونزوئلا برای مقابله با کمبود برق، روزهای کاری در هفته را به 2 روز در هفته کاهش داد.
کارمندان در ونزوئلا فقط 2 روز کار می کنند!

لایسنس نود 32 ورژن 4

روزنامه قانون

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس