کاریکاتور: توپولف هم دلواپس شد!

کاریکاتور: توپولف هم دلواپس شد!
در حاشیه اعتراض دلواپسان به خرید هواپیما.

کاریکاتور: توپولف هم دلواپس شد!

در حاشیه اعتراض دلواپسان به خرید هواپیما.
کاریکاتور: توپولف هم دلواپس شد!

آپدیت نود32

wolrd press news

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس