کاظم‌زاده پیروز شد/ 4 نماینده بوکس ایران فردا روی رینگ می‌روند

کاظم‌زاده پیروز شد/ 4 نماینده بوکس ایران فردا روی رینگ می‌روند
سجاد کاظم‌زاده مبارزات خود در رقابت‌های قاره ‌ی چین را با یک پیروزی مقتدرانه آغاز کرد.

کاظم‌زاده پیروز شد/ 4 نماینده بوکس ایران فردا روی رینگ می‌روند

سجاد کاظم‌زاده مبارزات خود در رقابت‌های قاره ‌ی چین را با یک پیروزی مقتدرانه آغاز کرد.
کاظم‌زاده پیروز شد/ 4 نماینده بوکس ایران فردا روی رینگ می‌روند

عکس های داغ جدید

عرفان دینی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس