کاندروا: اینتر این فصل نتایج خوبی می گیرد

کاندروا: اینتر این فصل نتایج خوبی می گیرد
آنتونیو کاندروا، بازیکن جدید اینتر تاکید کرد که تمام تلاش خود را به کار خواهد تا اینتر فصل خوبی را پشت سر بگذارد.

کاندروا: اینتر این فصل نتایج خوبی می گیرد

آنتونیو کاندروا، بازیکن جدید اینتر تاکید کرد که تمام تلاش خود را به کار خواهد تا اینتر فصل خوبی را پشت سر بگذارد.
کاندروا: اینتر این فصل نتایج خوبی می گیرد

گوشی موبایل

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس