کانون تکانه‌ ها در بازار دلار و سکه

کانون تکانه‌ ها در بازار دلار و سکه
روز شنبه، بازار داخلی مجموعا تحت‌تاثیر دو رویداد قرار داشت: یکی افزایش بهای اونس طلا و دیگری واکنش بازارهای جهانی به احتمال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در همه‌پرسی 23 ژوئن. کانون اتفاق اول «نیویورک» بود چراکه قیمت طلای داخلی تحت‌تاثیر بهای بسته شده معاملات این ابرشهر قرار دارد.

کانون تکانه‌ ها در بازار دلار و سکه

روز شنبه، بازار داخلی مجموعا تحت‌تاثیر دو رویداد قرار داشت: یکی افزایش بهای اونس طلا و دیگری واکنش بازارهای جهانی به احتمال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در همه‌پرسی 23 ژوئن. کانون اتفاق اول «نیویورک» بود چراکه قیمت طلای داخلی تحت‌تاثیر بهای بسته شده معاملات این ابرشهر قرار دارد.
کانون تکانه‌ ها در بازار دلار و سکه

عکس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس