کاهش قیمت نفت برنت به زیر ۴۶ دلار/ هر بشکه ۴۵.۶ دلار

کاهش قیمت نفت برنت به زیر ۴۶ دلار/ هر بشکه ۴۵.۶ دلار
قیمت نفت در ساعات اخیر امروز روند کاهش را تجربه کرد و قیمت هر بشکه نفت برنت به زیر 46 دلار کاهش یافت.

کاهش قیمت نفت برنت به زیر ۴۶ دلار/ هر بشکه ۴۵.۶ دلار

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس