کاهش نرخ سود هم کمکی به بورس نکرد؟

کاهش نرخ سود هم کمکی به بورس نکرد؟
کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی برخلاف تبلیغات عده‌ای و پیش‌بینی عده‌ای دیگر، تأثیری بر ورود جریان نقدینگی به بازار سهام نداشت و سپرده‌گذاران ترجیح دادند با وجود کاهش نرخ‌ها همچنان پولشان را در بانک‌ها نگه دارند.

کاهش نرخ سود هم کمکی به بورس نکرد؟

کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی برخلاف تبلیغات عده‌ای و پیش‌بینی عده‌ای دیگر، تأثیری بر ورود جریان نقدینگی به بازار سهام نداشت و سپرده‌گذاران ترجیح دادند با وجود کاهش نرخ‌ها همچنان پولشان را در بانک‌ها نگه دارند.
کاهش نرخ سود هم کمکی به بورس نکرد؟

شبکه خانگی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس