کاهش نرخ مکالمه زائران به 550 تومان در دقیقه/ تلاش برای رفع کمبودهای زائران اربعین

کاهش نرخ مکالمه زائران به 550 تومان در دقیقه/ تلاش برای رفع کمبودهای زائران اربعین
وزیر فناوری و ارتباطات از کاهش نرخ مکالمه زائران به 550 تومان در دقیقه و تلاش برای رفع کمبودهای زائران اربعین حسینی خبر داد.

کاهش نرخ مکالمه زائران به 550 تومان در دقیقه/ تلاش برای رفع کمبودهای زائران اربعین

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس