کاپیتان به مصدوم استقلال روحیه داد (عکس)

کاپیتان به مصدوم استقلال روحیه داد (عکس)
در فاصله یکی ، دو ساعت تا انجام عمل جراحی کاپیتان استقلال به بازیکن جوان این تیم روحیه داد.

کاپیتان به مصدوم استقلال روحیه داد (عکس)

در فاصله یکی ، دو ساعت تا انجام عمل جراحی کاپیتان استقلال به بازیکن جوان این تیم روحیه داد.
کاپیتان به مصدوم استقلال روحیه داد (عکس)

عکس های داغ جدید

مد روز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس