کدام صنایع سودبیشتری تقسیم کردند؟

کدام صنایع سودبیشتری تقسیم کردند؟
یک کارشناس بازارسرمایه گفت: از میان صنایعی که رشد تقسیم سود در آنها وجود داشته است تنها می‌توان به صنایع فرآورده‌های نفتی، سرمایه‌گذاری‌های چند‌رشته‌ای، استخراج کانه‌های فلزی و صنعت حمل و نقل و ارتباطات اشاره کرد که در این صنایع نیز مقدار سود کاهش یافته و درصد تقسیم سود افزایش یافته است.

کدام صنایع سودبیشتری تقسیم کردند؟

یک کارشناس بازارسرمایه گفت: از میان صنایعی که رشد تقسیم سود در آنها وجود داشته است تنها می‌توان به صنایع فرآورده‌های نفتی، سرمایه‌گذاری‌های چند‌رشته‌ای، استخراج کانه‌های فلزی و صنعت حمل و نقل و ارتباطات اشاره کرد که در این صنایع نیز مقدار سود کاهش یافته و درصد تقسیم سود افزایش یافته است.
کدام صنایع سودبیشتری تقسیم کردند؟

خبر جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس