کشف دومین جسد در حادثه شهران

کشف دومین جسد در حادثه شهران

سیدجلال ملکی در این باره گفت: روز گذشته عوامل مترو در تماس با آتش نشانی اعلام کردند که در حفاری‌های خود به بیل مکانیکی رسیدند که در پی آن گروهی از آتشنشانان به محل اعزام و عملیات جست‌وجو آغاز شد.وی با بیان اینکه عملیات جستجو چندین ساعت ادامه داشت، افزود: سرانجام ساعاتی قبل عوامل آتشنشانی دومین جسد مربوط به حادثه شهران که متعلق به مردی 43 ساله و راننده بیل مکانیکی بود کشف کردند.ملکی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که این فرد در دقایق اولیه جان خود را از دست داده بود، گفت: جسد این فرد در اختیار عوامل انتظامی و پزشکی قانونی قرار گرفته است.به گزارش ایسنا، در پی انفجار لوله گاز در میدان شهران دو تن جان خود را از دست دادند که جسد یکی از آنان هفت گذشته پیدا شد و جسد دیگری نیز ساعاتی قبل.

کشف دومین جسد در حادثه شهران

سیدجلال ملکی در این باره گفت: روز گذشته عوامل مترو در تماس با آتش نشانی اعلام کردند که در حفاری‌های خود به بیل مکانیکی رسیدند که در پی آن گروهی از آتشنشانان به محل اعزام و عملیات جست‌وجو آغاز شد.وی با بیان اینکه عملیات جستجو چندین ساعت ادامه داشت، افزود: سرانجام ساعاتی قبل عوامل آتشنشانی دومین جسد مربوط به حادثه شهران که متعلق به مردی 43 ساله و راننده بیل مکانیکی بود کشف کردند.ملکی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که این فرد در دقایق اولیه جان خود را از دست داده بود، گفت: جسد این فرد در اختیار عوامل انتظامی و پزشکی قانونی قرار گرفته است.به گزارش ایسنا، در پی انفجار لوله گاز در میدان شهران دو تن جان خود را از دست دادند که جسد یکی از آنان هفت گذشته پیدا شد و جسد دیگری نیز ساعاتی قبل.

کشف دومین جسد در حادثه شهران

لوکس بلاگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس